Maskeli Depresyon

Sınıflamalarda yer almamakla beraber klasik kitapların çoğunda yer alır.

Bu durumda klasik depresyon belirtileri yerine:Bedenin değişik yerlerinde ağrılar, sızılar, uyuşmalar, karıncalanmalar, hissetme azlığı; karakter bozuklukları, seksüel alanda ve beslenme ile ilgili davranışlarda bozukluklar; alkolizmi, madde bağımlılığı gibi sorunlar ön plandadır.

Yani temeldeki depresyon bu şekilde (Maskeli şekilde) dışa yansımıştır.

Atipik Depresyon

Hastada depresif duygu durum dikkati çekmekle beraber,diğer belirtiler”tipik” depresyon belirtilerine uymaz.

Gün içi değişmeler görülür.

Bedendeki fizyolojik değişiklikler organlardaki bir bozukluğun habercisi gibi değerlendirilir ve bedensel uğraşılar artar.

Çeşitli korkular geliştirilir.

Dışarıdan gösteri,rol gibi algılanacak davranışlar görülebilir.

Atipik depresyonlu insanlar her zamankinden fazla yemek yerler. Aşırı kilo alırlar.

Kollarda ve bacaklarda aşırı güçsüzlük vardır.

Beklenmedik bir şekilde alkole,maddeye,kumara düşkünlük.

Aile ve iş yaşamından uzaklaşma.

Açıklanması güç cinsel uyumsuzluklar dikkati çeker.

öfke ve depresyon görseli

Çocuklarda ve Gençlerde Depresyon:

Çocuklarda ve gençlerde tipik depresyon belirtileri olmayabilir.daha çok davranış ve tutum değişiklikleri belirgindir.Aşırı ağlama,hırçınlık,asi davranışlar,çabuk sinirlenme;alkol ve uyuşturucu kullanımına başlamanın temelinde depresyon olabilir..

Yaşlılarda ve menopoz Sonrası Depresyon:

Kadınlarda daha sık görülür.

Depresyonun tipik belirtileri olmakla beraber;ağır bunaltı(anksiyete),sıkıntı,özellikle sabah sıkıntısı,uyku bozukluğu ön plandadır.

Aşırı telaş ve tedirginlik vardır.

Sıkıntıdan dolayı sürekli eller oğuşturulur ve yerinde duramama,dolaşma hali vardır.

Bedensel uğraşılar daha fazladır.

İntihar düşünceleri yoğundur.

Doğum Sonrası Depresyonları:

doum

Doğumdan sonra annelerde görülen depresif tabloya”Puerperal depresyon” denmektedir.

Bazı anneler doğumdan sonra:Gelip geçici ağlama nöbetleri, güçsüzlük, halsizlik, sıkıntı, üzüntü,  bebeğe karşı ilgisizlikle karakterize ”Bebek hüznü” denen bir durum yaşarlar. Destekleyici tedavilere olumlu yanıt verirler.

Doğum sonrası 1 ila 3 ay içinde gelişen;Karamsarlık,üzüntü,yetersizlik,hiçbir şeyden zevk alamama,çocuğa ev işlerine bakamamak hallerinde tam bir depresyon geçirilmektedir.Ciddi tedaviyle düzelir. Bazılarının da depresyonunun bazı belirtileri uzun süre kalabilir.

Distimik Bozukluk

Eskiden nörotik depresyon, depresif kişilik, nevrasteni diye nitelendirildi.hastalarda en az 2 yıl süren ve çok ağır olmayan depresyon belirtileri vardır. Uyku bozuklukları, hiçbir şeyden mutlu olamama,müzmin karamsarlık hali,halsizlik,yorgunluk, istek ve ilgi azlığı, güvensizlik hissi,bedensel yakınmalar dile getirilir. Bu bozuklukta birkaç gün,birkaç hafta iyilik dönemleri görülebilir. Ancak bu iyi dönemleri 2.ayı geçmez.

Postpsikotik Depresyonlar

Şizofreni gibi gerçegi değerlendirme yeteneğinin bozulduğu”akıl hastalıkların da” zamanla depresyon gelişebilir.

Organik Nedenlere Bağlı Depresyonlar

Birçok fiziksel bozukluğa bağlı depresyonlar görülmektedir.örneğin;

Hormonal sistemdeki bozukluklar, Nörolojik bazı hastalıklarda (örneğin parkinson, multipi skleroz) kan hastalıklarında,kanserlerde,enfeksiyon hastalıklarının bazılarında,kaza ve ameliyatlardan sonra depresyon gelişmektedir. Uzun süre kullanılan tansiyon düşürücü, ülser giderici bazı ilaçlar,bağımlılık yapan uyarıcı ve uyuşturucular,kortizollü ilaçlar da depresyon oluşturabilirler.

Z Ajans © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.