Şizofreni nedir?

Şizofreni, insanın düşünce, duygu ve davranışlarında, kendisinin ve çevresindekilerin yaşantısını önemli ölçüde etkileyen birtakım değişikliklere sebep olan bir rahatsızlıktır. Bu değişiklikler geçici ya da kalıcı olabilir.

Şizofreni (schizophrenia) kelime olarak zihin bölünmesi anlamına gelmekle birlikte bu, 1900’lü yılların başlarında kullanılan eski bir deyimdir. Günümüzde şizofreni kelimesi zihin bölünmesi ya da kişilik yarılması anlamında kullanılmamaktadır. Yine eski dönemlerde şizofreniye ‘erken bunama’ denmişse de bu tanımlama da bugün terk edilmiştir

Şizofreni ne sıklıkta görülür?

Toplumda yaklaşık olarak % 1 oranında görülmektedir. Yani başka bir ifade ile her yüz kişiden 1 kişi hayatı boyunca şizofreni hastalığına yakalanma riskine sahiptir.

temsili şizofreni görseli

Kadın / Erkek arasında görülme sıklığında bir farklılık var mıdır?

Şizofreni sıklığı, kadınlarda ve erkeklerde eşit olmakla birlikte, hastalık erkeklerde çoğunlukla kadınlardan daha erken, genellikle onlu yaşların sonunda veya yirmili yaşların başında ortaya çıkmaktadır. Kadınlarda ise genellikle yirmili yaşlarda veya otuzlu yaşların başında görülmektedir.

Şizofreninin sebebi nedir?

Sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte kalıtımın, biyokimyasal, ruhsal, toplumsal, çevresel etmenlerin şizofreninin ortaya çıkışında rolü olduğu bilinmektedir Şizofreninin, biyolojik yatkınlığı olan bir insanda, bir dış etmenin gerilim oluşturan etkisiyle ortaya çıktığı söylenmektedir.

Daha çok ne zaman ortaya çıkıyor?

Şizofreni hastalığı genellikle 15-35 yaşları arasında ortaya çıkar. 40 yaşından sonra ise daha nadir ortaya çıkabilmektedir.

Z Ajans © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.