Paranoid Şizofreni

-Geç ve yavaş başlar,

-Kötülük görme, büyüklük, etkilenme fikir ve sanrıları,

-Alınganlık, kuşkuculuk (benim hakkımda konuşuyorlar vb.) görülen düşünce bozukluklardandır.

-Düşünce kopuklukları, gerçeğe uygunsuzluk ve hastanın sanrılarında tutarsızlık var.

-Dine aşırı düşkünlük, metafizik, filozofik ya da cinsel uğraşlar,

-Kendini savunma, toplumdan kaçma, öfkeli, sert, kavgacı olma.

 

Hebefrenik (Disorganized) Şizofreni

-Düşünce ve hareket bozuklukları baskındır.

-Genç yaşta akut renkli pozitif belirtilerle başlar.

-Duygusal tepkilerde oynamalar, yüzeyellik, uygunsuzluk  görülür.

-Düşünce bozuktur (sanrılar, neolojizm, bloklar, stereotipik konuşmalar) görülür.

-Kişilikte dağılma, yıkım hızlıdır.

-Dış dünya ile ilişkiler kopuktur, davranışlar ilkel ve çocuksudur.

-Ekolali ekopraksi acaip jest ve davranışlar görülür.

 

Katatonik Şizofreni

-Hareket bozuklukları baskındır.

-Yemez, içmez, uyumaz, konuşmaz, öğütlere uymaz (negativizm).

-Bazen atak, aşırı hareketli (katatonik eksitasyon) olabilir.

-Tepkisiz görünmesine rağmen çevrede olup bitenleri görüp kaydetmektedir.

-Telkine yatkınlık (flexibitis cerea) olabilir.

 

Ayrışmamış Şizofreni

Şizofreni tanısı koyduracak belirtiler bulunur. Fakat bunlar ; paranoid, hebefrenik, katatonik türlerden birinin tanısını koyduracak biçimde ayrışmış değildir.

 

Şizofreni – Ardı Çökkünlük

-Şizofrenik bir atağın ardından belirgin depresyondur.

-Karamsarlık, kendini suçlama, sabah uykusuzluğu, anksiyete vardır.

-Aynı zamanda şizofreninin negatif bazen de pozitif belirtileri vardır.

 

Kalıntı (Rezidüel) Şizofreni

-Bir ya da birkaç aktif şizofrenik ataktan sonra daha çok negatif belirtilerin baskın olduğu kronik şizofrenik bozukluktur.

-Duygu küntlüğü, vurdum duymazlık, girişim ve eylem azlığı, toplumdan kopukluk, düşüncede somutlaşma ve fakirleşme, kendine iyi bakmama vardır.

-Acayip, kendine özgü, içe kapanık toplumdan uzak bir yaşamı seçmiş gibidir.

-Değişime istek ve ilgisi azdır.

 

Basit Şizofreni

-Genç yaşta, sinsi ve yavaş başlar.

-İlerleyici, negatif belirtilerin egemen olduğu şizofreni türüdür.

-İlgisizlik, isteksizlik, aldırmazlık, duygusal küntlük, düşüncede fakirleşme, toplumdan çekilme görülür.

-Giderek durum ağırlaşır, aileden kaçar, toplumdışı eylemleri olabilir, amaçsız aylak dolaşır.

-Sanrı, varsanı, hareket bozukluğu yoktur.

Z Ajans © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.