Paranoid Şizofreni

 

-Geç ve yavaş başlar,

 

-Kötülük görme, büyüklük, etkilenme fikir ve sanrıları,

 

 

-Alınganlık, kuşkuculuk (benim hakkımda konuşuyorlar vb.) görülen düşünce bozukluklardandır.

 

-Düşünce kopuklukları, gerçeğe uygunsuzluk ve hastanın sanrılarında tutarsızlık var.

 

-Dine aşırı düşkünlük, metafizik, filozofik ya da cinsel uğraşlar,

 

-Kendini savunma, toplumdan kaçma, öfkeli, sert, kavgacı olma.

 

 

Hebefrenik (Disorganized) Şizofreni

 

-Düşünce ve hareket bozuklukları baskındır.

 

-Genç yaşta akut renkli pozitif belirtilerle başlar.

 

-Duygusal tepkilerde oynamalar, yüzeyellik, uygunsuzluk  görülür.

 

-Düşünce bozuktur (sanrılar, neolojizm, bloklar, stereotipik konuşmalar) görülür.

 

-Kişilikte dağılma, yıkım hızlıdır.

 

-Dış dünya ile ilişkiler kopuktur, davranışlar ilkel ve çocuksudur.

 

-Ekolali ekopraksi acaip jest ve davranışlar görülür.

 

 

Katatonik Şizofreni

 

-Hareket bozuklukları baskındır.

 

-Yemez, içmez, uyumaz, konuşmaz, öğütlere uymaz (negativizm).

 

-Bazen atak, aşırı hareketli (katatonik eksitasyon) olabilir.

 

-Tepkisiz görünmesine rağmen çevrede olup bitenleri görüp kaydetmektedir.

 

-Telkine yatkınlık (flexibitis cerea) olabilir.

 

 

Ayrışmamış Şizofreni

 

Şizofreni tanısı koyduracak belirtiler bulunur. Fakat bunlar ; paranoid, hebefrenik, katatonik türlerden birinin tanısını koyduracak biçimde ayrışmış değildir.

 

 

Şizofreni – Ardı Çökkünlük

 

-Şizofrenik bir atağın ardından belirgin depresyondur.

 

-Karamsarlık, kendini suçlama, sabah uykusuzluğu, anksiyete vardır.

 

-Aynı zamanda şizofreninin negatif bazen de pozitif belirtileri vardır.

 

 

Kalıntı (Rezidüel) Şizofreni

 

-Bir ya da birkaç aktif şizofrenik ataktan sonra daha çok negatif belirtilerin baskın olduğu kronik şizofrenik bozukluktur.

 

-Duygu küntlüğü, vurdum duymazlık, girişim ve eylem azlığı, toplumdan kopukluk, düşüncede somutlaşma ve fakirleşme, kendine iyi bakmama vardır.

 

-Acayip, kendine özgü, içe kapanık toplumdan uzak bir yaşamı seçmiş gibidir.

 

-Değişime istek ve ilgisi azdır.

 

 

Basit Şizofreni

 

-Genç yaşta, sinsi ve yavaş başlar.

 

-İlerleyici, negatif belirtilerin egemen olduğu şizofreni türüdür.

 

-İlgisizlik, isteksizlik, aldırmazlık, duygusal küntlük, düşüncede fakirleşme, toplumdan çekilme görülür.

 

-Giderek durum ağırlaşır, aileden kaçar, toplumdışı eylemleri olabilir, amaçsız aylak dolaşır.

 

-Sanrı, varsanı, hareket bozukluğu yoktur.

Z Ajans © 2023. Tüm Hakları Saklıdır.