TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  • Psikofarmakoterapi (İlaç Tedavisi – gerekli durumlarda)
  • Psikoterapi ( Uzm. Dr. Burhan Burhanoğlu ve Uzman Psikologlar tarafından uygulanmakta olan)

 

* BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ YÖNTEMİ

* EMDR (GÖZ HAREKETLERİ İLE DUYARSIZLAŞTIRMA YÖNTEMİ)

* PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

* AİLE TERAPİSİ

* ÇİFT TERAPİSİ

* SINAV KAYGISINA YÖNELİK TERAPİ

* DİKKAT EKSİKLİĞİNE YÖNELİK UYGULAMALAR ( Cogniplus bilgisayar destekli bir zihin geliştirme programı)

 

KULLANILAN KLİNİK ÖLÇEKLER TEST VE ENVANTERLER

* MMPI (MİMESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ) UYGULAMA VE DEĞERLENDİRMESİ

* HAMİLTON DEPRESYONU DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

* ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN ÖLÇÜMÜ- GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ UYGULAMASI

* EYSENCK KİŞİLİK ANKETİ

* BECK DEPRESYON ENVANTERİ

* BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

* CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

* YALE BROWN OBSESYON KOMPULSİYON DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ

* MAUDSLEY OBSESİF-KOMPULSİF BELİRTİ ÖLÇEĞİ

* BEDENSEL DUYUMLARI ABARTMA ÖLÇEĞİ

* DİSSOSİYATİF YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ (DES)

* ERİŞKİN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE ÖLÇEĞİ

* YEME TUTUMU TESTİ

* ARİZONA CİNSEL YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ

* PİTTSBURG UYKU KALİTESİ İNDEKSİ

* SOSYAL İŞLEVSELLİK ÖLÇEĞİ

* SOSYAL UYUM KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (PSP)

 

MERKEZİMİZDE PSİKİYATRİK HİZMET VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN BAŞLICA ALANLAR

 

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI

* Depresif Bozukluklar

* Majör Depresyon

BİPOLAR BOZUKLUKLAR

ANKSİYETE BOZUKLUKLARI

* Panik Bozukluk

* Agorofobi ile birlikte panik bozukluğu

* Agorofobi

* Özgül Fobi

* Sosyal Fobi

* Obsesif Kompulsif Bozukluk

* Posttravmatik Stres Bozukluğu

* Akut Stres Bozukluğu

* Yaygın Anksiyete Bozukluğu

SINAV KAYGISI

PERFORMANS KAYGISI

İLETİŞİM BOZUKLUĞU

SOMATOFORM BOZUKLUKLAR

* Somatizasyon Bozukluğu

* Konversiyon Bozukluğu

* Ağrı Bozukluğu

* Hipokondriazis

DİSSOSİYATİF BOZUKLUKLAR

CİNSEL BOZUKLUKLAR VE CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI

YEME BOZUKLUKLARI

* Anoreksiya Nevroza

* Bulumia Nevroza

 

UYKU BOZUKLUKLARI

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

* Paranoid Kişilik Bozukluğu

* Antisosyal Kişilik Bozukluğu

* Şizotipal Kişilik Bozukluğu

* Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu

* Histrionik Kişilik Bozukluğu

* Narsistik Kişilik Bozukluğu

* Çekingen Kişilik Bozukluğu

* Bağımlı Kişilik Bozukluğu

* Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

PSİKOTİK BOZUKLUKLAR

ŞİZOFRENİ

TİKLER

CİNSEL İSTİSMAR

YAS SÜRECİ

Z Ajans © 2024. Tüm Hakları Saklıdır.